Warta odwiedzenia Macedonia

Rzadko odwiedzanym przez turystów z Polski krajem Europy jest Macedonia. Kraj ten zasługuje jednak na uwagę ze względu na swoje niezwykle piękne ukształtowanie powierzchni. W Macedonii na turystów czekają także zabytkowe miasta oraz piękne parki krajobrazowe. Jednym platformy na kołach z najcenniejszych zabytkowych miast Macedonii jest miasto Ochryda. Miasto to położone jest nad Jeziorem Ochrydzkim. Walory tego miasta zostały docenione przez UNESCO. W Ochrydzie na szczególną uwagę zasługuje zbudowany pomiędzy IX a XI wiekiem sobór świętej przekładnia kierownicza Zofii. W wieku XV sobór ten pełnił rolę meczetu. W latach 1941-1960 w soborze zostały odsłonięte liczne, dobrze zachowane freski. Do zabytkowych obiektów Ochrydy należy także zbudowana w X wieku cerkiew świętego Archanioła. Cerkiew ta została zbudowana na południowym brzegu jeziora Ochrydzkiego. Do zabytków architektonicznych Ochrydy wypada zaliczyć także cerkiew pod wezwaniem świętego Klemensa z cennymi freskami i ikonami pochodzącymi z XIV wieku. Sama cerkiew pochodzi z wieku XIII.